^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

Nowa jakość kształcenia w powiecie oławskim

DORADZTWO ZAWODOWE 18.09.2017 – 22.09.2017, SALA 20 

Barbara Chmielewska 

LP

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Natalia Burdzy - 2 B

Kacper Dzikowicki - 2 B

 Maksymilian Krysiński - 2 B

 Karolina Charko - 2 B  Gabriela Głowacka - 2 B

2

Natalia Burdzy - 2 B

Kacper Dzikowicki - 2 B

 Maksymilian Krysiński - 2 B

 Karolina Charko - 2 B  Gabriela Głowacka - 2 B

3

Karolina Charko - 2 B

Gabriela Głowacka - 2 B

 Marcel Markowicz - 2 B

 Kacper Dąbrowski – 2 B  Laura Główka - 2 B

4

Karolina Charko - 2 B

Gabriela Głowacka - 2 B

 Marcel Markowicz - 2 B

 Kacper Dąbrowski – 2 B  Laura Główka - 2 B

5

Kacper Dąbrowski – 2 B

Laura Główka - 2 B

 Jakub Matławski - 2 B

 Maciej Denefeld - 2 B  Wiktoria Kowalczyk - 2 B

6

Kacper Dąbrowski – 2 B

Laura Główka - 2 B

 Jakub Matławski - 2 B

 Maciej Denefeld - 2 B  Wiktoria Kowalczyk - 2 B

7

Maciej Denefeld - 2 B

Wiktoria Kowalczyk - 2 B

 Natalia Burdzy - 2 B

 Kacper Dzikowicki - 2 B  Maksymilian Krysiński - 2 B

8

Maciej Denefeld - 2 B

Wiktoria Kowalczyk - 2 B

 Natalia Burdzy - 2 B

 Kacper Dzikowicki - 2 B  Maksymilian Krysiński - 2 B

9

Maciej Denefeld - 2 B

Wiktoria Kowalczyk - 2 B

 Natalia Burdzy - 2 B

 Kacper Dzikowicki - 2 B

 Maksymilian Krysiński - 2 B

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 25.09.2017 – 29.09.2017, SALA 20

Barbara Chmielewska

LP

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Marcel Markowicz - 2 B

Kacper Dąbrowski – 2 B

 Laura Główka - 2 B

 Jakub Matławski - 2 B  Kacper Dzikowicki - 2 B

2

Marcel Markowicz - 2 B

Kacper Dąbrowski – 2 B

 Laura Główka - 2 B

 Jakub Matławski - 2 B  Gabriela Głowacka - 2 B

3

Jakub Matławski - 2 B

Maciej Denefeld - 2 B

 Wiktoria Kowalczyk - 2 B

 Natalia Burdzy - 2 B  Wiktoria Kowalczyk - 2 B

4

Jakub Matławski - 2 B

Maciej Denefeld - 2 B

 Wiktoria Kowalczyk - 2 B

 Karolina Charko - 2 B  Maksymilian Krysiński - 2 B

5

Natalia Burdzy - 2 B

Kacper Dzikowicki - 2 B

 Maksymilian Krysiński - 2 B

 Kacper Dąbrowski – 2 B  Marcel Markowicz - 2 B

6

Natalia Burdzy - 2 B

Kacper Dzikowicki - 2 B

 Maksymilian Krysiński - 2 B

 Kacper Dąbrowski – 2 B  Jakub Matławski - 2 B

7

Karolina Charko - 2 B

Gabriela Głowacka - 2 B

 Marcel Markowicz - 2 B

 Maciej Denefeld - 2 B  Jakub Matławski - 2 B

8

Karolina Charko - 2 B

Gabriela Głowacka - 2 B

 Marcel Markowicz - 2 B

 Laura Główka - 2 B  

9

Karolina Charko - 2 B

Gabriela Głowacka - 2 B

 Marcel Markowicz - 2 B

 Laura Główka - 2 B

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 9.10.2017 – 13.10.2017, SALA 20

Barbara Chmielewska

LP

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Anna Miałkowska - 2 B

Mateusz Rabiniak – 2 B

 Przemysław Wałcerz - 2 B

 Łukasz Muziewicz - 2 B  Patrycja Resiak - 2 B

2

Anna Miałkowska - 2 B

Mateusz Rabiniak – 2 B

 Przemysław Wałcerz - 2 B

 Łukasz Muziewicz - 2 B  Patrycja Resiak - 2 B

3

Łukasz Muziewicz - 2 B

Patrycja Resiak - 2 B

 Wiktoria Wasąg - 2 B

 Klaudia Opioła - 2 B  Patryk Świerczyński - 2 B

4

Łukasz Muziewicz - 2 B

Patrycja Resiak - 2 B

 Wiktoria Wasąg - 2 B

 Klaudia Opioła - 2 B  Patryk Świerczyński - 2 B

5

Klaudia Opioła - 2 B

Patryk Świerczyński - 2 B

 Justyna Widła - 2 B

 Milena Pawlak - 2 B  Maciej Twardowski - 2 B

6

Klaudia Opioła - 2 B

Patryk Świerczyński - 2 B

 Justyna Widła - 2 B

 Milena Pawlak - 2 B  Maciej Twardowski - 2 B

7

Milena Pawlak - 2 B

Maciej Twardowski - 2 B

 Anna Miałkowska - 2 B

 Mateusz Rabiniak – 2 B  Przemysław Wałcerz - 2 B

8

Milena Pawlak - 2 B

Maciej Twardowski - 2 B

 Anna Miałkowska - 2 B

 Mateusz Rabiniak – 2 B  Przemysław Wałcerz - 2 B

9

Milena Pawlak - 2 B

Maciej Twardowski - 2 B

 Anna Miałkowska - 2 B

 Mateusz Rabiniak – 2 B  Przemysław Wałcerz - 2 B

 

DORADZTWO ZAWODOWE 16.10.2017 – 20.10.2017, SALA 20

Barbara Chmielewska

LP

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

Wiktoria Wasąg - 2 B

Klaudia Opioła - 2 B

 Patryk Świerczyński - 2 B

 Justyna Widła - 2 B  Mateusz Rabiniak – 2 B

2

Wiktoria Wasąg - 2 B

Klaudia Opioła - 2 B

 Patryk Świerczyński - 2 B

 Justyna Widła - 2 B  Patrycja Resiak - 2 B

3

Justyna Widła - 2 B

Milena Pawlak - 2 B

 Maciej Twardowski - 2 B

 Anna Miałkowska - 2 B  Maciej Twardowski - 2 B

4

Justyna Widła - 2 B

Milena Pawlak - 2 B

 Maciej Twardowski - 2 B

 Łukasz Muziewicz - 2 B  Przemysław Wałcerz - 2 B

5

Anna Miałkowska - 2 B

Mateusz Rabiniak – 2 B

 Przemysław Wałcerz - 2 B

 Klaudia Opioła - 2 B  Wiktoria Wasąg - 2 B

6

Anna Miałkowska - 2 B

Mateusz Rabiniak – 2 B

 Przemysław Wałcerz - 2 B

 Klaudia Opioła - 2 B  Justyna Widła - 2 B

7

Łukasz Muziewicz - 2 B

Patrycja Resiak - 2 B

 Wiktoria Wasąg - 2 B

 Milena Pawlak - 2 B  Justyna Widła - 2 B

8

Łukasz Muziewicz - 2 B

Patrycja Resiak - 2 B

 Wiktoria Wasąg - 2 B

 Patryk Świerczyński - 2 B  

9

Łukasz Muziewicz - 2 B

Patrycja Resiak - 2 B

 Wiktoria Wasąg - 2 B

 Patryk Świerczyński - 2 B  

 

WYJAZDY:

07.05.2017 - Festiwal Robotyki "CYBERBOT" w Poznaniu. Klasa 1A gr. 2 z innowacją "Robotyka".

02.06.2017 - "Good Game Warsaw 2017" w Warszawie. Klasa 1A gr. 1 z innowacją "Gry komputerowe".

16.06.2017 - "Parada Robotów Droniada" w Pobiedniku Wielkim. Klasa 1A gr. 2 z innowacją "Robotyka".

26.09.2017 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Klasa 2E - 7 osób technik handlowiec i klasa 3D - 7 osób technik ekonomista.

26.09.2017 - Politechnika Wrocławska. Klasa 2A - technik informatyk.

 

STAŻE I PRAKTYKI (osoby zakwalifikowane):

Technik informatyk: Grzegorz Firek i Kacper Godlewski

Technik spedytor: Katarzyna Wołoszczuk, Jakub Kobylnik i Dawid Klimenko 

Technik logistyk: Konrad Sajda, Bartłomiej Podliski

Technik ekonomista: Emilia Łubnicka

Technik handlowiec: Natalia Skowron

Zasadnicza szkoła zawodowa: Jakub Kowalski, Łukasz Janik, Patryk Resiak, Szymon Gancarz, Łukasz Polit, Paulina Turek, Patryk Sądel, Kamil Zarówny, Piotr Bednarski, Bartosz Leśkiewicz, Kamila Czechowska, Malwina Grześ, Andżelika Tkaczuk

 

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI:

Jakub Piszczek, Grzegorz Firek, Kacper Godlewski - 1A

Karolina Szwabowicz, Klaudia Kurzawa, Emil Koncur, Sebastian Serżyski, Wojciech Zarzycki - 1C

Weronika Wilczyńska, Natalia Marzejko, Dominika Taracińska, Agata Batóg, Aleksandra Galak, Natalia Siwak, Natalia Skowron - 1E

 

STYPENDIA:

Technik informatyk: Grzegorz Firek, Amadeusz Ćwiertnia

Technik logistyk: Wojciech Zarzycki, Anna Wołoszyn 

Technik ekonomista: Dorota Mazur, Emilia Łubnicka

 

 

Informacje dotyczące projektu: http://zsp2olawa.edu.pl/index.php/8-aktualnosci/593-nowa-jakosc-ksztalcenia

Regulamin: http://zsp2olawa.edu.pl/images/projekty/nowa_jakosc_ksztalcenia/Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Informacje i zapisy: Sylwia Ptak, sala 28-29. 

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information