^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

Egzaminy

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Oławie

w roku szkolnym 2018 / 2019 

 

 

część pisemna - sesja 2: czerwiec - lipiec 2019

podstawa programowa 2012

 

Lp.

Klasa, typ szkoły,

kwalifikacja

Ilość uczniów, absolwentów

Data godzina,

sala

1.

kl. III c

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.31

27

18.06.2019 r.

( wtorek)

godz.1200

sala nr 64

2.

kl. III d

kl. IV c

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.31

24

1

18.06.2019 r.

( wtorek)

godz.1200

sala nr 64

3.

kl. III b

technik spedytor

symbol zawodu 333108

A.28

22

18.06.2019 r.

( wtorek)

godz.1000

sala nr 41

4.

kl. III az ZSZ

kl. III bz ZSZ

sprzedawca

symbol zawodu 522301

A.18

3

3

18.06.2019 r.

( wtorek)

godz.1000

sala nr 8

5.

kl. III az

kl. III bz

mechanik pojazdów samochodowych

symbol zawodu 723103

M.18

3

6

18.06.2019 r.

( wtorek)

godz.1000

sala nr 8

6.

k. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.12

2

18.06.2019 r.

( wtorek)

godz.1000

sala nr 41

s. 62

7.

kl. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

20

18.06.2019 r.

(wtorek)

godz.1200

sala 15

8.

kl. III a

kl. IV a

absolwent

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

9

7

1

18.06.2019 r.

(wtorek)

godz.1200

sala 10

9.

kl. IV a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.14

3

18. 06. 2019 r.

(wtorek)

godz. 1400

sala 15

 

 

część pisemna- sesja 2: czerwiec - lipiec 2019

podstawa programowa 2017

 

Lp.

Klasa, typ szkoły,

kwalifikacja

Ilość uczniów, absolwentów

Data godzina, sala

1.

kl. II c

technik logistyk

symbol zawodu 333107

AU.22

29

18.06.2019 r.

( wtorek)

godz.1000

sala nr 15

2.

kl. II d

technik ekonomista

symbol zawodu 331403

AU.35

13

18.06.2019 r.

(wtorek)

godz.1000

sala nr 10

3.

kl. II d

technik handlowiec

symbol zawodu 522305

AU.20

12

18.06.2019 r.

(wtorek)

godz.1000

sala nr 10

 

  

 

 

część praktyczna -   sesja 2: czerwiec - lipiec 2019

podstawa programowa 2012

 

Lp.

Klasa, typ szkoły,

kwalifikacja

Ilość uczniów

Data godzina, sala

1.

kl. III b

absolwent

technik spedytor

symbol zawodu 333108

A.28

22

1

17.06.2019 r.

(poniedziałek)

godz.900

sala nr 25

2.

kl. III c

kl. III d

absolwent

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.30

4

4

2

17.06.2019 r.

(poniedziałek)

godz.1600

sala nr 41

3.

kl. III c

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.31

27

17.06.2019 r.

(poniedziałek)

godz.900

sala nr 64

4.

kl. IV b

kl. IV c

kl. III d

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.31

1

3

24

17.06.2019 r.

(poniedziałek)

godz.900

sala nr 64

5.

kl. III az ZSZ

kl. III bz ZSZ

sprzedawca

symbol zawodu 522301

A.18

3

3

24.06.2019 r.

(poniedziałek)

godz.800

sala nr 10

6,

Jelcz - Lakowice

sprzedawca

symbol zawodu 522301

A.18

4

24.06.2019 r.

(poniedziałek)

godz.1200

sala nr 10

7.

kl. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.12

4

26.06.2019 r.

(środa )

godz.800

sala nr 36

8.

kl. III a

kl. IV a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.12

2

2

26.06.2019 r.

(środa)

godz.1200 - 1430

sala nr 36

9.

kl. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

5

27.06.2019 r.

(czwartek)

godz.800 - 1030

sala nr 37

10.

kl. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

5

27.06.2019 r.

(czwartek)

godz.1200 - 1430

sala nr 37

11.

kl. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

5

27.06.2019 r.

(czwartek)

godz.1600 - 1830

sala nr 37

12.

kl. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

5

28.06.2019 r.

(piątek)

godz.800 - 1030

sala nr 37

13.

kl. III a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

5

28.06.2019 r.

(piątek)

godz.1200 - 1430

sala nr 37

14.

kl. III a

kl. IV a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.13

4

1

28.06.2019 r.

(piątek)

godz.1600 - 1830

sala nr 37

15.

kl. III az ZSZ

kl. III bz ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych

symbol zawodu 723103

M.18

3

6

od 21.06. do 04.07.2019 r.

16.

kl. IV d

Technik ekonomista

technik ekonomista

symbol zawodu 331403

A. 36

2

27. 06. 2019 r.

(środa)

godz. 900

sala 51

17.

kl. IV d

Technik handlowiec

technik handlowiec

symbol zawodu 522305

A. 22

1

21. 06. 2019 r.

(piątek)

godz. 1500

sala 10.

18.

kl. IV a

Technik informatyk

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E. 14.

15

27. 06. 2019 r.

(czwartek)

godz. 800

sala 29

19.

kl. IV b

kl. IV c

drugoroczni

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.. 32

10

6

1

17. 06. 2019 r.

(poniedziałek)

godz. 1300

sala 15

 

 

 

część praktyczna -   sesja 2: czerwiec - lipiec 2019

podstawa programowa 2017

 

Lp.

Klasa, typ szkoły,

kwalifikacja

Ilość uczniów

Data godzina, sala

1.

kl. II c

technik logistyk

symbol zawodu 333108

AU.22

29

17.06.2019 r.

(poniedziałek)

godz.900

sala nr 15

2.

kl. II d

technik handlowiec

symbol zawodu 522305

AU.20

6

25.06.2019 r.

(wtorek)

godz.800 - 1030

sala nr 10

3.

kl. II d

technik handlowiec

symbol zawodu 522305

AU.20

6

25.06.2019 r.

(wtorek)

godz.1200 - 1430

sala nr 10

4.

kl. II d

technik ekonomista

symbol zawodu 331403

AU.35

13

25.06.2019 r.

(wtorek)

godz.900-1200

sala nr 51

 

 Sesja styczeń - luty

Egzaminy

9. 01. - 16. 02. 2019 r.

Sesja I egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

6. 05. 2019 r.

Początek egzaminów maturalnych.

17. 06. - 4. 07. 2019 r.

Sesja II egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie

w roku szkolnym 2018 / 2019

 

etap pisemny - sesja 1: styczeń - luty 2019

 

Lp.

Klasa, typ szkoły,

kwalifikacja

Ilość uczniów, absolwentów

Data godzina, sala

1.

kl. IV b

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.32

22

10.01.2019 r.

( czwartek)

godz.1400 -1500

sala nr 64

2.

kl. IV c

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.32

32

10.01.2019 r.

( czwartek)

godz.1400 -1500

sala nr 64

3.

kl. IV b

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.32

8

10.01.2019 r.

( czwartek)

godz.1400 -1500

sala nr 62

3.

kl. IV d

technik ekonomista

symbol zawodu 331403

A.36

11

10.01.2019 r.

( czwartek)

godz.1200 -1300

sala nr 15

4.

kl. IV d

technik handlowiec

symbol zawodu 522305

A.22

9

10.01.2019 r.

( czwartek)

godz.1200 -1300

sala nr 15

5.

kl. IV a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.14

23

10.01.2019 r.

( czwartek)

godz.1400 -1500

sala 15

  

 

etap praktyczny -   sesja 1: styczeń - luty 2019

 

Lp.

Klasa, typ szkoły,

kwalifikacja

Ilość uczniów

Data godzina, sala

1.

absolwenci

kl. IV b

technik logistyk

symbol zawodu 333107

4

8

09.01.2019 r.

(środa)

godz.1300 - 1500

sala nr 15

2.

kl. IV b

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.32

22

09.01.2019 r.

(środa)

godz.1300 -1500

sala nr 64

3.

kl. IV c

technik logistyk

symbol zawodu 333107

A.32

32

09.01.2019 r.

(środa)

godz.1300 - 1500

sala nr 64

5.

kl. IV d

technik handlowiec

symbol zawodu 522305

A.22

9

14.01.2019 r.

(poniedziałek)

godz.900 -1200

sala nr 10

6.

kl. IV a

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.14

10

15.01.2019 r.

(wtorek)

godz.800 - 1030

sala nr 29

7.

kl. IV a

absolwenci

technik informatyk

symbol zawodu 351203

E.14

14

1

15.01.2019 r.

(wtorek)

godz.1200 - 1430

sala nr 29

8.

kl. IV d

technik ekonomista

symbol zawodu 331403

A.36

11

18.01.2019 r.

(piątek)

godz.900 -1200

sala nr 51

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information