^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

"Ojczyzna moja wolna, wolna…"

100lat

Międzyszkolny Konkurs Historyczny i Plastyczny

"Ojczyzna moja wolna, wolna…"

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie zaprasza uczniów do udziału
w konkursie historycznym i plastycznym
      
 

 

 1. KONKURS HISTORYCZNY- ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH ETAPACH: PISEMNYM I USTNYM. REGULAMIN, ZAKRES WIADOMOŚCI I BIBLIOGRAFIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE SZKOŁY I U NAUCZYCIELI HISTORII.                  

 

 1. KONKURS PLASTYCZNY- WYKONANIE PLAKATU UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.  

 

Termin zgłoszeń: 12.11.18r. 

Konkurs odbędzie się 22.11.18r.

  

ORGANIZATORZY: MONIKA KOSIOREK, PIOTR KOŁODZIEJ.

 

Celem tych konkursów jest: 

 • Upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • Pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat wielkich Polaków mających wpływ na odrodzenie państwa;
 • Budzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy o historii Polski XX wieku;
 • Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego;
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych
  w różnych źródłach;
 • Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci
  o przeszłości;
 • Zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych;
 • Umiejętne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności.

 

Regulamin Konkursu Historycznego

 

 1. Termin konkursu:       22.11. 2018 r.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
 5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym.
 6. Szkoła zgłasza reprezentację składającą się czterech uczniów.
 7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję
  o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę.
 8. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań       ani ich komentować w czasie trwania Konkursu.
 9. Na każdym etapie Konkursu zabrania się korzystania z podręczników, książek oraz wszelkich środków łączności, np. telefonów komórkowych.
 10. Laureaci konkursu historycznego otrzymają nagrody i dyplomy.
 11. Zakres treści i wiadomości:

 

1914 – 1922 - od początku I wojny światowej do ostatecznego ukształtowania
się granic  Polski
.

 

a)      Polski czyn zbrojny w I wojnie światowej (min. Legiony Piłsudskiego, Błękitna Armia, Formacje polskie w Rosji). 

b)      Polscy działacze niepodległościowi i ich działalność (min. J. Piłsudski, I. Paderewski, R. Dmowski, I Daszyński, W. Korfanty, J. Haller, W. Witos). 

c)      Polityka państw zaborczych wobec sprawy polskiej w czasie wojny. 

d)     Stosunek mocarstw zachodnich do sprawy polskiej. 

e)      Proces odbudowy państwa w 1918 i 1919 r. 

f)      Sprawa polska na konferencji pokojowej w Paryżu. 

g)     Walka o granice ( np.: powstanie wielkopolskie, konflikt i walki z Ukraińcami, Czechami i Litwą, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, plebiscyty).

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.11.18r.
 2. Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja.  

 

Literatura:

 

Borucki M., Szkolny leksykon historyczny. Fakty, biografie, pojęcia, Warszawa 1998; 

Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2007; 

Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993; 

Garlicki A., Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1989; 

Kieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1997; 

Pronobis W., Polska i świat w XX w., Warszawa 1990; 

Roszkowski W., Najnowsza Historia Polski 1914–1945 t. 1., Warszawa 2003; 

Schramm T., Wygrać Polskę 1914 – 1918, Warszawa 1989; 

Sienkiewicz, W., Słownik historii Polski, Warszawa 2005; 

Sienkiewicz W., Bojowo i lirycznie. Legiony Piłsudskiego, Warszawa 2010; 

Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992;

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

 

Promującego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

„ Ojczyzna moja wolna, wolna…”

 

  1. Postanowienia ogólne. 

Wykonanie plakatu związanego z tematem przewodnim konkursu.

 

  1. Do konkursu należy zgłaszać tematycznie wykonane prace : 

·  W technikach: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, kolaż w formacie A3. 

·  Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie.

 

   1. Prace należy przynieść lub przesłać na adres organizatora: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 

Ul. 3 Maja 18e, 55-200 Oława 

Plakat wykonany w technice grafiki komputerowej można przesłać na adres: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   1. Sposób opisywania prac konkursowych: 

Na odwrocie pracy należy podać: 

- Imię i nazwisko autora pracy; 

- Adres szkoły; 

- Wiek.

 

Do pracy jej autor winien dołączyć „Oświadczenie rodzica /prawnego opiekuna”, „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”, Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora. Prace, do których nie będą dołączone w/w „Oświadczenia”, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

5. Kryteria oceny:         

· pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu 

· poprawność merytoryczna 

· czytelność przekazu 

· estetyka wykonania 

· przestrzeganie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu

 

6. Warunki udziału w konkursie 

   • Nadesłane prace nie będą zwrócone autorom. 
   • Przystąpienie do konkursu  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

7. Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja.

 

8. Termin składania prac: do 12.11.2018r. Ogłoszenie wyników nastąpi 22.11. 2018r.

 

Pytania proszę kierować na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SREBRNA SZKOŁA

Współpraca

Projekty

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information